Artikler og billeder

IMG_0978

Mia Stochholm (f. 1974) er uddannet driftsleder fra Den Økologiske Landbrugsskole og har siden taget en diplomuddannelse i humanøkologi. Hun har gennem mange års erfaring med arbejde på økologiske landbrug og gartnerier specialiseret sig i formidling af økologisk havebrug.

Hun skriver om økologisk havebrug og tager billeder til blandt andet havebladet Praktisk Økologi, Kolonihaveforbundets Havebladet og Haveselskabets Haven.

Artiklernes emner spænder bredt over det økologiske havebrugsfelt: Grøngødning, opsætning af kvashegn, diverse planteportrætter, jordkvalitet, kompost og reportager fra fælleshaver, udenlandske økologiske haver med mere. Alle artikler suppleres med billeder i høj kvalitet.

Honorar for artikler og billeder aftales individuelt med redaktøren for det enkelte blad.

Comments are closed.